Create an account in the Patient Portal

  • access past appointment records
  • quick appointment booking and payment

Wpisz pełne imię z polskimi znakami np. Bartłomiej.

Wpisz pełne nazwisko z polskimi znakami. Jeśli masz nazwisko dwuczłonowe, zapisz je z myślnikiem.

Wpisz nr telefonu bez spacji i myślników

Podany numer PESEL jest nie prawidłowy

By clicking "Create account", you hereby accept the Regulations and Privacy Policy of the Centrum Terapii DIALOG website